Покретне вести (2)

Почиње пријава за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац, од 13.05.2024. до 27.05.2024. сваког радног дана од 7ч до 14ч лично у просторијама централног објекта П.У. "Срећно дете" или електронским путем преко портала еУправа, услуга еВртић

Услуга "еВртић" (2)

 PLAKAT USPRAVNI

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").


Грађани општине Нови Кнежевац од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску Установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у Предшколске Установе. Родитељи више неће морати да долазе у Предшколску Установу приликом пријаве детета, већ пријаву могу извршити електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање остале документације није потребно (извод из матичне књиге рођених, уверење о запослењу за оба родитеља/старатеља). јер се аутоматски прибављају.

Васпитно-образовни рад са децом узраста 3-6 година

Као основни задатак предшколског васпитања и образовања, поставља се задовољавање првенствено потреба деце, а потом и породице и друштва. Основе програма темеље се на хуманистичком схватању природе детета, односно његовог физичког и духовног развоја, која га дефинише као активно, интерактивно и креативно биће. Посебна пажња посветиће се свим видовима комуникације, затим неговању поштовања и самопоштовања. У том циљу организоваће се велики број активности у самој установи (игровног или радионичарског типа), дружења са децом из других вртића, такмичарске и спортске дечије игре, активности деце у психолошким, драмским, ликовним радионицама и еколошке активности.

* Приоритетни задаци су следећи:

  • стварање повољне средине за учење и развој,
  • богаћење и подстицање дечијег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој,
  • праћење развојних и индивидуалних карактеристика,
  • остваривање што боље сарадње на следећим нивоима: васпитач-дете, васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење.

* Програмски садржаји и задаци условљени су:

  • узрасним могућностима деце,
  • различитим аспектима развоја,
  • индивидуализацијама у раду,
  • актуелностима у окружењу и заједници,
  • показатељима евалуације,
  • оствареној сарадњи са родитељима.

У оквиру редовног васпитно-образовног рада, васпитачи у појединим групама реализују активости из области развоја самопоштовања деце, кооперативне комуникације и сл. У групама које, између осталог похађају и деца са сметњама у развоју, рад ће се одвијати према инклузивном програму.