Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље деце која се пријављују у П.У. „Срећно дете“ за школску 2020/2021 годину, да пријава деце у исту почиње 04.05.2020. и траје до 18.05.2020. сваког радног дана у периоду од 08 до 12 часова у просторијама П.У. „Срећно дете“ или електронским путем преко портала еУправе, услуга еВртић.

Родитеље који буду долазили лично у просторије П.У. „Срећно дете“ молимо да користе улаз из парка, да обавезно носе маске и рукавице, да поштују препоручено одстојање од 2 метра и да имају разумевања и стрпљења током чекања за пријаву детета.

Потребна документација за пријаву детета у вртић:

- Извод из МКР за дете

- очитане личне карте оба родитеља/старатеља

- потврде о запослењу оба родитеља/старатеља

- лекарско уверење (доставити накнадно-приликом уписа).

На огласној табли П.У. „Срећно дете“ се налази списак слободних места за све васпитне групе.

НАПОМЕНА:


Потврду о лекарском прегледу и попуњен здравствени лист за дете биће потребно доставити предшколској установи накнадно, по укидању ванредног стања, о чему ћете бити благовремено обавештени.
*(ДЕЦУ НЕМОЈТЕ ВОДИТИ У ДИСПАНЗЕР У ОВЕ СВРХЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА)
Допуна документације: Предшколска установа задржава право да тражи неопходну допуну документације.
*Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, прилажете и следећу документацију:
Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:
1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
• правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
• извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
• извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
• решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
3. За децу са сметњама у психофизичком развоју
• мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију
4. За тешко оболелу децу:
• потврда изабраног педијатра
5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
• решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
6. За децу тешко оболелих родитеља:
• решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
7. За остале осетљиве категорије:
• решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
8. За лица на одслужењу казне:
• потврда казнено–поправне установе о издржавању казне
9. За ратне војне инвалиде:
• решење о признатом статусу ратног војног инвалида