Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

Припремни предшколски програм

На најстаријем узрасту радиће се на припреми деце за школу, кроз адекватне садржаје и активности. Програм ће се изводити од септембра 2019. године до јуна 2020. године, по Програму Министарства просвете Републике Србије.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

  • целовитом развоју детета,
  • развоју способности,
  • проширењу искуства,
  • богаћењу сазнања о себи, другима и свету који га окружује.

Припремни предшколски програм се реализује тако да развија физичку, социјалну, емоционалну, интелектуалну спремност и готовост, те мотивацију детета за полазак у школу. Стога је врло битно испунити следеће задатке:

  • подстицати осамостаљивање детета,
  • пружити подршку физичком развоју,
  • јачати социо-емоционалне компетенције,
  • пружити подршку сазнајном развоју,
  • неговати и подстицати радозналост,
  • подстицати креативност, толеранцију и уважавање индивидуалности.