Покретне вести (2)

Почиње пријава за упис у П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац, од 13.05.2024. до 27.05.2024. сваког радног дана од 7ч до 14ч лично у просторијама централног објекта П.У. "Срећно дете" или електронским путем преко портала еУправа, услуга еВртић

Услуга "еВртић" (2)

 PLAKAT USPRAVNI

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу на националном Порталу еУправа пружа могућност свим градовима и општинама да својим грађанима омогуће подношење електронских Пријава детета у Предшколску Установу електронским путем (услуга позната као "е-вртић").


Грађани општине Нови Кнежевац од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у Предшколску Установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у Предшколске Установе. Родитељи више неће морати да долазе у Предшколску Установу приликом пријаве детета, већ пријаву могу извршити електронски на Порталу еУправа.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање остале документације није потребно (извод из матичне књиге рођених, уверење о запослењу за оба родитеља/старатеља). јер се аутоматски прибављају.

Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље деце која се пријављују у П.У. „Срећно дете“ за школску 2022/2023 годину, да други рок пријаве деце у исту почиње 01.08.2022. и траје до 05.08.2022. сваког радног дана у периоду од 08 до 12 часова у просторијама П.У. „Срећно дете“, улаз из парка.

Потребна документација за пријаву детета у вртић:

- Извод из МКР за дете НИЈЕ потребно јер га ми тражимо од матичара,

- очитане личне карте оба родитеља/старатеља,

- потврде о запослењу оба родитеља/старатеља,

- лекарско уверење (доставити накнадно-приликом уписа).

На огласној табли П.У. „Срећно дете“ се налази списак слободних места за све васпитне групе.

Уколико дете пријављујете преко портала еУправа, услуга еВртић, документација није потребна јер се прибавља аутоматски!

НАПОМЕНА:


Потврду о лекарском прегледу и попуњен здравствени лист за дете биће потребно доставити предшколској установи накнадно.

Допуна документације: Предшколска установа задржава право да тражи неопходну допуну документације.
*Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, прилажете и следећу документацију:
Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:
1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
• правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
• извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
• извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
• решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
3. За децу са сметњама у психофизичком развоју
• мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију
4. За тешко оболелу децу:
• потврда изабраног педијатра
5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
• решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
6. За децу тешко оболелих родитеља:
• решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
7. За остале осетљиве категорије:
• решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
8. За лица на одслужењу казне:
• потврда казнено–поправне установе о издржавању казне
9. За ратне војне инвалиде:
• решење о признатом статусу ратног војног инвалида