Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

Историја установе

Организовано збрињавање деце у новокнежевачкој општини датира с краја деветнаестог века. 1894. године отворено је прво државно забавиште у Новом Кнежевцу. Почетком двадесетог века отворена су још два забавишта (у Обилићеву и Ђали). После Другог светског рата организовани рад са децом предшколског узраста добија све веће размере и почиње се и са организовањем целодневног боравка.

Забавишта су једно време била самосталне установе, затим је од 1973. године предшколска установа била у склопу основне школе. Поново, као самостална, Предшколска установа ''Срећно дете'' ради од 1993. године до данас.

ПУ ''Срећно дете'' организује рад са децом предшколског узраста на територији целе општине Нови Кнежевац. Установу чини пет огранака (један објекат у Новом Кнежевцу и три у околним насељеним местима Ђали, Српском Крстуру, Банатском Аранђелову).

Установа обезбеђује васпитно-образовни рад, дневни смештај, негу, исхрану и превентивну здравствену заштиту деце узраста 1 - 7 година (тј. до поласка у основну школу). Рад је организован на целодневном боравку деце јасленог узраста 1 - 3 године и деце 3 - 7 година у централном објекту у Новом Кнежевцу, и полудневном боравку деце 3 - 7 година у свa три објеката.