Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

Због Ваше велике потребе за радом наше установе за време пандемије Корона вируса Министарство просвете и влада Републике Србије доноси одлуку да се боравак деце у предшколским установама одвија под појачаним мерема превентивно здраствене заштите, у циљу очувања здравља деце, особља као и читаве популације.
Република Србија и градки Завод за јавно здравље Београд доноси и уводи обавезне мере заштите у предшколским установама за време пандемије Корона вируса. У циљу што квалитетнијег рада очекујемо Вашу сарадњу, добру комуникацију, као и поштовање свих прописаних мера које су везане за пријем деце у установу. Користите мере заштите: маске и рукавице приликом примопредаје деце у установу. На пријему сваком детету ће бити измерена телесна температура и извршиће се увид у опште стање детета, уколико се примете неки знаци болести дете неће моћи да борави у установи. Обавезујете се да дете у Установу доводите здраво са лекарском потврдом од изабраног педијатра да је дете здраво и да може да се укључи у колектив. Наравно и сваки други изостанак због болести мора пратити потврда да је дете здраво и да може користити наше услуге.

Апелујемо и молимо поштоване родитеље на хуманост, одговорност и солидарност да Вам сваки симптом респираторне инфекције, цревне инфекције, опште слабости и губитка апетита код детета буде знак, да дете треба да задржите код куће, како не би угрозило друго дете – особље односно окружење у коме живимо, радимо. Из искуства и наше дугогодишње сарадње очекујемо да ће се наша добра сарадња наставити и дање како би се све наше обавезе и задаци који нас очекују реализовали квалитетно и добро на обострано задовољство.

Руководство установе ће предузети све потребне мере заштите какко ви сви заједно обезбедили здрав живот, односно бежбедно окружње у коме живимо и радимо.

4.05.2020. Сестра на превентиви Марија Лајић