Покретне вести (2)

Срећан и успешан почетак школске године жели колектив П.У. "Срећно дете" Нови Кнежевац

УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

 

Упис деце у Предшколску установу „Срећно дете“ обавиће се од 7. до 18. маја, сваког радног дана, од 10,00 до 13,00 часова, у централном објекту. За упис су потребна следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверена копија)

2. Очитана лична карта родитеља који потписује уговор

3. Потврда педијатра да дете може да борави у колективу и да је уредно вакцинисано